مدال‌ها

Photogenic

فوتوژنیک

کارهای کوچکی مانند تغییر تصویر پروفایل، انجمن را به سایت بهتری تبدیل می کند!

۲۰ امتیاز هدیه

Padawan

پاداوان

به کاربری داده می‌شود که حداقل ۱۰ پست اش به عنوان پاسخ صحیح انتخاب شده باشد.

۱۰ امتیاز هدیه

YourPostFavourited

محبوب قلب‌ها

یک یا بیشتر از یک پست شما، مورد پسند کاربران قرار گرفته است

۲ امتیاز هدیه

PosterVoteUp

دریافت اولین رای مثبت

این نشان به کاربری داده می‌شود که اولین رای مثبت را از یک کاربر دیگر دریافت کند.

۲ امتیاز هدیه

MemberForAYear

یک سالگی

این نشان به کاربری داده می‌شود که حداقل ۱ سال سابقه عضویت داشته باشد.

۲ امتیاز هدیه

TheGrouch

منفی یار

این نشان به کاربری داده می‌شود که حداقل ۱۰ رای منفی به سایر کاربران داده باشد.

OneThousandPoints

هزار امتیازی

این نشان به کاربری داده می شود که 1000 امتیاز کسب کرده باشد.

۱۰ امتیاز هدیه

JediMaster

شوالیه

این نشان به کاربری داده می‌شود که حداقل ۵۰ پست اش به عنوان پاسخ صحیح انتخاب شود.

۵۰ امتیاز هدیه

YourPostFavouritedTenTimes

سلطان قلب‌ها

یک یا بیشتر از یک پست شما، بیش از ده بار مورد پسند کاربران قرار گرفته است

۱۰ امتیاز هدیه

PostMentionsUmbraco

طرفدار آمبراکو

این نشان به کاربری داده می شود که در آخرین پست خود آمبراکو را نشان داده باشد.

۱ امتیاز هدیه

PosterMarkAsSolution

انتخاب به عنوان پاسخ صحیح

این نشان به کاربری داده می‌شود که برای اولین بار پاسخی که داده است به عنوان پاسخ صحیح انتخاب شود.

۲ امتیاز هدیه

UserVoteUp

رای اولی

این نشان به کاربرانی داده می‌شود که اولین رای مثبت خود را بدهند

۲ امتیاز هدیه

FavouriteFirstPost

علاقمند

افزودن اولین پست به علاقمندی‌ها

۱ امتیاز هدیه

AuthorMarkAsSolution

حل مشکل

این نشان به ایجاد کننده بحثی داده می شود که مشکلش حل شود و یکی از پاسخ‌ها را به عنوان پاسخ صحیح انتخاب کند.

۲ امتیاز هدیه

Close