جشن تولد یک سالگی

چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳ - بلوار آب و برق، انتهای پارک لاله، فرهنگسرای رسانه، اتاق جلسات

درباره جلسه ۱۵ بیشتر بدانید

  • موضوع جلسه: جشن تولد یک سالگی
  • سخنران: -
  • تاریخ و ساعت برگزاری: چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۳ - ساعت ۱۷ تا ۱۹
  • محل برگزاری: بلوار آب و برق، انتهای پارک لاله، فرهنگسرای رسانه، اتاق جلسات

گزارش برگزاری جلسه

شب گذشته و در فرهنگسرای فناوری و رسانه، جشن تولد یک سالگی جلسات باز نرم‌افزاری برگزار شد. در پانزدهمین جلسه هم شرکت‌کنندگان مثل همیشه در فضایی صمیمی به تبادل آرا پرداختند.

از آنجایی که می‌خواستیم عکس دسته‌جمعی پیش از خورده شدن کیک باشد، اول جلسه عکس گرفتیم و بنابراین از آقایان و خانم‌هایی که بعداً به ما پیوستند عذرخواهی می‌کنیم.

در جلسه پانزدهم تنها در مورد خود جلسات باز نرم‌افزاری صحبت کردیم و دوستان شرکت‌کننده، پیشنهادات و انتقادات خود را در مورد جلسات بیان کردند. از میان پیشنهادات چند مورد برای بحث بیشتر در گروه گوگلی جلسات باز انتخاب شد.

انتقادات دوستان در زمینه کم بودن وقت برگزاری جلسات، مستمر نبودن پرزنت مباحث چند بخشی و عدم ارائه فایل‌های ضبط شده جلسات بود. پیشنهادات مطرح شده هم به شرح زیر بودند:

ایجاد امکانی برای بهتر شناخته شدن شرکت‌کنندگان در جلسات باز نرم‌افزاری و شبکه سازی بهتر تا در تعاملات حرفه‌ای موثرتر باشیم بیشتر کردن زمان بحث آزاد جلسات برای اینکه امکان بحث درباره مشکلات حوزه نرم‌افزار بیشتر فراهم شود ایجاد بخشی برای بررسی استارتاپ‌ها و ایده‌ها بر اساس پیشنهادات ارائه شده، مقرر شد از جلسه بعدی، به صورت آزمایشی به جای دو پرزنت یک پرزنت داشته باشیم تا ضمن حفظ تمرکز شرکت‌کنندگان بر روی موضوع پرزنت شده، امکان اختصاص وقت بیشتری به بحث آزاد پیرامون دغدغه‌ها و مشکلات حوزه نرم‌افزار وجود داشته باشد.

از همه دوستانی که در جلسه دیشب در جشن تولد جلسات باز نرم‌افزاری در کنارمان بودند تشکر می‌کنیم. با توجه به اینکه رایزنی‌ها برای اختصاص امکانات فرهنگسرای فناوری و رسانه تقریباً به نتیجه رسیده است تاریخ و محل بعدی برگزاری جلسات از طریق سایت اعلام خواهد شد.

اسلایدها و منابع بیشتر

بدون فایل