امنیت در فضای سایبر

شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۲ - سجاد، حامد جنوبی ۵، نبش مرجان ۶، پلاک ۷۶/۱ ، گروه مهندسی کاوا

درباره جلسه ۲ بیشتر بدانید

  • موضوع جلسه: امنیت در فضای سایبر
  • سخنران: امیر فاطمی
  • تاریخ و ساعت برگزاری: شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۲ - ساعت ۱۷ تا ۱۹
  • محل برگزاری: سجاد، حامد جنوبی ۵، نبش مرجان ۶، پلاک ۷۶/۱ ، گروه مهندسی کاوا

گزارش برگزاری جلسه

در دومین جلسه باز نرم‌افزاری علاوه بر ارائه آقای امیر فاطمی به صورت عملی در حوزه امنیت در فضای سایبر، در خصوص کار تیمی در حوزه نرم‌افزار نیز ارائه‌ای انجام شد

اسلایدها و منابع بیشتر

بدون فایل