نامشخص

نامشخص - سجاد، حامد جنوبی ۵، نبش مرجان ۶، پلاک ۷۶/۱ ، گروه مهندسی کاوا

درباره جلسه ۳ بیشتر بدانید

  • موضوع جلسه: نامشخص
  • سخنران: نامشخص
  • تاریخ و ساعت برگزاری: نامشخص - ساعت ۱۷ تا ۱۹
  • محل برگزاری: سجاد، حامد جنوبی ۵، نبش مرجان ۶، پلاک ۷۶/۱ ، گروه مهندسی کاوا

گزارش برگزاری جلسه

اطلاعات این جلسه نیازمند تکمیل است

اسلایدها و منابع بیشتر

بدون فایل