یونیکد

نامشخص - سجاد، حامد جنوبی ۵، نبش مرجان ۶، پلاک ۷۶/۱ ، گروه مهندسی کاوا

درباره جلسه ۴ بیشتر بدانید

  • موضوع جلسه: یونیکد
  • سخنران: بیژن ابراهیمی
  • تاریخ و ساعت برگزاری: نامشخص - ساعت ۱۷ تا ۱۹
  • محل برگزاری: سجاد، حامد جنوبی ۵، نبش مرجان ۶، پلاک ۷۶/۱ ، گروه مهندسی کاوا

گزارش برگزاری جلسه

در چهارمین جلسه باز نرم‌افزاری مشهد بیژن ابراهیمی در خصوص یونیکد و همچنین داود تراب‌زاده در خصوص معماری اطلاعات ارائه‌ای داشتند