تست جوئل

نامشخص - سجاد، حامد جنوبی ۵، نبش مرجان ۶، پلاک ۷۶/۱ ، گروه مهندسی کاوا

درباره جلسه ۵ بیشتر بدانید

  • موضوع جلسه: تست جوئل
  • سخنران: حامد سعیدی
  • تاریخ و ساعت برگزاری: نامشخص - ساعت ۱۷ تا ۱۹
  • محل برگزاری: سجاد، حامد جنوبی ۵، نبش مرجان ۶، پلاک ۷۶/۱ ، گروه مهندسی کاوا

گزارش برگزاری جلسه

در پنجمین جلسه باز نرم‌افزاری مشهد که آخرین جلسه سال ۱۳۹۲ محسوب می‌شد حامد سعیدی درباره تست جوئل ارائه‌ای داشت و رامین نجارباشی هم ارائه‌ای عملی درباره برنامه‌نویسی پایتون اجرا کرد.