ساختار تیم‌های مدرن نرم‌افزاری

نامشخص - سجاد، حامد جنوبی ۵، نبش مرجان ۶، پلاک ۷۶/۱ ، گروه مهندسی کاوا

درباره جلسه ۷ بیشتر بدانید

  • موضوع جلسه: ساختار تیم‌های مدرن نرم‌افزاری
  • سخنران: حامد سعیدی
  • تاریخ و ساعت برگزاری: نامشخص - ساعت ۱۷ تا ۱۹
  • محل برگزاری: سجاد، حامد جنوبی ۵، نبش مرجان ۶، پلاک ۷۶/۱ ، گروه مهندسی کاوا

گزارش برگزاری جلسه

هفتمین جلسه باز نرم‌افزاری مشهد و دومین جلسه در سال ۹۳ برگزار شد. در این جلسه حامد سعیدی درباره ساختار تیم‌های مدرن نرم‌افزاری ارائه‌ای داشت.

علاوه بر این ارائه که با پرسش و پاسخ شرکت‌کنندگان نیز همراه بود، بحث آزادی درباره روال کاری جلسات باز نرم‌افزاری شکل گرفت که در جلسه آینده نیز دنبال خواهد شد.

اسلایدها و منابع بیشتر

بدون فایل