مدل درآمدی پروژه‌های اپن سورس

یکشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۳ - سجاد، حامد جنوبی ۵، نبش مرجان ۶، پلاک ۷۶/۱ ، گروه مهندسی کاوا

درباره جلسه ۸ بیشتر بدانید

  • موضوع جلسه: مدل درآمدی پروژه‌های اپن سورس
  • سخنران: محمدجواد بدیعی
  • تاریخ و ساعت برگزاری: یکشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۳ - ساعت ۱۷ تا ۱۹
  • محل برگزاری: سجاد، حامد جنوبی ۵، نبش مرجان ۶، پلاک ۷۶/۱ ، گروه مهندسی کاوا

گزارش برگزاری جلسه

در هشتمین جلسه باز نرم‌افزاری مشهد، ارائه بسیار خوبی در مورد مدل کسب درآمد پروژه‌های اپن سورس انجام شد. همچنین شرکت‌کنندگان در جلسه در بخش بحث آزاد، پیشنهاد ایجاد یک Mailing List بر اساس گروه‌های گوگل را دادند و مقرر شد گروهی تشکیل شود و جلسات پیش از برگزاری در این گروه هماهنگ شوند.

گروه گوگلی جلسات باز ایجاد شده است، می‌توانید در آن درخواست عضویت داشته باشید: https://groups.google.com/forum/#!forum/mashhadst

اسلایدها و منابع بیشتر

بدون فایل