برنامه‌نویسان خشمگین

نامشخص - سجاد، حامد جنوبی ۵، نبش مرجان ۶، پلاک ۷۶/۱ ، گروه مهندسی کاوا

درباره جلسه ۹ بیشتر بدانید

  • موضوع جلسه: برنامه‌نویسان خشمگین
  • سخنران: -
  • تاریخ و ساعت برگزاری: نامشخص - ساعت ۱۷ تا ۱۹
  • محل برگزاری: سجاد، حامد جنوبی ۵، نبش مرجان ۶، پلاک ۷۶/۱ ، گروه مهندسی کاوا

گزارش برگزاری جلسه

در نهمین جلسه باز نرم‌افزاری مشهد، پروژه برنامه‌نویسان خشمگین معرفی شد. در این جلسه ضمن بررسی آنچه در جلسات باز نرم‌افزاری مشهد گذشته بود و اخبار جلسات، پروژه برنامه‌نویسان خشمگین معرفی شد.

اسلایدها و منابع بیشتر

بدون فایل